Správny výkon klimatizácie

Správne dimenzovaný klimatizačný systém je dôležitý pre správne fungovanie klimatizácie. Správny výkon a účinnosť, je dôležitá pre váš komfort. Aby bolo možné účinne ochladiť celý uzavretý bytový priestor, klimatizačný systém musí byť schopný  ochladiť určitú tepelnú energiu. Táto hodnota je vyjadrená v počte BTU tepelnej energie. Jedna BTU tona sa rovná 12 000 BTU za hodinu.

Prečo záleží na veľkosti

Aj tie najlepšie klimatizačné zariadenia nebudú schopné splniť vaše očakávania, ak nebudú správne dimenzované na miestnosti, ktoré by mali byť klimatizované. Jednotka, ktorá musí chladiť veľký priestor, pracuje v predĺžených cykloch, pretože sa snaží dosiahnuť správnu teplotu. Tým sa zvyšuje spotreba energie a zvyšujú náklady na chladenie. Klimatizačná jednotka, ktorá je predimenzovaná má tiež nevýhody. Pretože miestnosť rýchlo ochladzuje, jednotky sa často zapínajú a vypínajú. Tento efekt sa nazýva „krátka cyklika“. Zvyšuje opotrebovanie drahých komponentov, najmä kompresora, čo môže viesť k predčasným opravám. Okrem toho, že bežia v krátkych cykloch, jednotky nadmernej veľkosti nevyťahujú vlhkosť zo vzduchu tak efektívne, ako jednotky so správnou kapacitou

Správny výpočet zaťaženia

Kvalifikovaný dodávateľ klimatizácii Mitsubishi Electric, môže vykonať profesionálny výpočet zaťaženia v každej miestnosti vo vašej domácnosti, ktorá je určená na inštaláciu klimatizácie. 

Pri absencii výpočtu chladiaceho zaťaženia vykonaného profesionálom, majitelia domov, ktorí sa pýtajú "aký správny výkon potrebujem?" môžu odhadnúť potrebnú kapacitu na chladenie miestnosti pomocou vzorca. Táto metóda môže slúžiť na základný odhad na vykonanie predbežného porovnávania pred nákupom medzi rôznymi klimatizačnými systémami.

Pri kúpe klimatizačného zariadenia Mitsubishi je dobré sa obrátiť na dodávateľa týchto klimatizácii.