Klimatizácia pre moderný dom

Väčšina moderných domov má klimatizáciu. Pre niektorých je klimatizácia luxus, ale pre mnohých aj nutnosť.  Klimatizácia má rôzne počiatočné náklady a rôzne drahú prevádzku. Je preto dôležité pri plánovaní klimatizácie informovať sa od dostupných klimatizačných systémoch.

Čo je to klimatizácia

Prvá funkčná klimatizácia vznikla v roku 1908 a skonštruoval ju G.B. Wilason.

Výhody klimatizácie dom

- udržiava vhodnú vlhkosť vo všetkých častiach budovy

- uvoľňuje vzduch z nadmernou vlhkosťou v určitých intervaloch

- dodáva konštantne čerstvý vzduch a primerane vetrá

- účinne odstraňuje zo vzduchu mikroorganizmu, prach, sadze a iné cudzie predmety

- efektívne chladí vzduch v miestnosti

-má schopnosť vykurovať miestnosti v chladnom období

Úlohou domácej klimatizačnej jednotky je presunúť teplo z vnútra vášho domova von, čím vás a váš domov chladím. Klimatizačné jednotky fúkajú chladný vzduch do vášho domova. Vzduch sa chladí fúkaním sadou rúrok. Funguje to rovnako ako chladenie, ktoré funguje podobne ako sa odparuje voda z kože. Výparník je vyplnení špeciálnou kvapalinou nazvanou chladivo, ktoré sa mení z kvapaliny na plyn, pretože absorbuje teplo zo vzduchu. Chladivo je čerpané mimo domu cievkou. Táto vonkajšia cievka sa nazýva kondenzátor, pretože chladivo je kondenzovaná z plynu späť na kvapalinu. Čerpadlo, alebo kompresor sa používa k pohybu chladiva medzi dvoma cievkami a mení tlak chladiva tak, aby všetko chladivo bolo vyparované do príslušných cievok