Klimatizácia domov

Väčšina domácnosti začína objavovať výhody klimatizácie. Pre niektorých môže byť klimatizácia luxusom pre mnohých je však nevyhnutnosť. Vzhľadom na náklady na zariadenie a jeho výkon, by ste mali pred kúpou spoznať informácie o fungovaní klimatizačného zariadenia.

Prinášame vám preto niekoľko bodov o klimatizáciách, o ich lepšej starostlivosti a používaní.

Čo je to klimatizácia

Prvá funkčná klimatizácia bola vyrobené v roku 1908 a pripisuje sa G. B. Wilsonovi.

  • klimatizácia by mala udržiavať vlhkosť vo všetkých častiach budovy
  • dodáva konštantnú a primeranú dávku vetrania
  • efektívne odstraňuje zo vzduchu mikroorganizmy, prach a iné nečistoty
  • účinné chladí miestnosť počas teplých dní
  • v zime vyhrieva izbu

Úlohou klimatizácie je premiestňovanie tepla z vnútra vášho domova von, čím ochladíte váš byt či dom. Klimatizátory vyfukujú chladný vzduch do vášho domova vytiahnutím tepla z tohto vzduchu. Vzduch sa ochladzuje vykukovaním cez sadu studených rúrok, ktoré sa nazývajú výparníková cievka. Chladivo sa čerpá mimo domu do inej cievky, kde sa vzdúva teplo a mení sa späť na kvapalinu. Táto vonkajšia cievka sa nazýva kondenzátor, pretože chladivo kondenzuje z plynu späť na kvapalinu rovnako ako vlhkosť na studenom okne. Čerpadlo, nazývané kompresor, sa používa na presun chladiaceho média medzi obidve cievky a na zmenu tlaku chladiaceho média tak, aby sa všetko chladivo vyparovalo, alebo kondenzovalo do vhodných cievok.

Energia, ktorú treba urobiť, sa používa v motore, ktorý prevádzkuje kompresor. Celý systém normálne dodá približne trikrát viac chladnej energie, ktorú kompresor využíva. Táto zvláštna skutočnosť nastáva, pretože zmena chladiaceho média z kvapaliny na plyn a znova umožňuje systému dodávať oveľa viac energie, ako kompresor používa.

Na rozdiel od iných zariadení, sú klimatizačné jednotky zložité mechanické systémy, ktoré závisia od širokej škály podmienok, aby fungovali správne. Sú dimenzované na určitú záťaž v priestore. Sú navrhnuté tak, aby mali určité množstvo chladiva.

Ak vyrábate viac tepla v interiéri buď z dôvodu väčšieho  množstva ľudí alebo spotrebičov, alebo kvôli zmenám v dome, klimatizácia nemusí fungovať správne.