Čistenie klimatizácie

Každá klimatizácia potrebuje kvalitnú starostlivosť, ktorá zaručí správne fungovanie a zaručí tiež dlhú životnosť.

Klimatizácia sa zanáša na rôznych miestach, a môže byť miestom, kde sa môžu vyskytnúť rôzne mikroorganizmy a plesne. Čistiť klimatizáciu je preto nutné aj z hygienických dôvodov. Dlho nečistená klimatizácia môže spôsobiť aj zdravotné komplikácie.

Pravidelné čistenie klimatizácie je potrebné urobiť minimálne raz ročne. Okrem zdravotných faktorov, má aj ekonomické dôvody. Zanesené výmeniky klimatizácie zhoršujú funkčnosť - horšie je odvádzané teplo do vonkajšieho priestoru. To spôsobí namáhanie kompresoru a skracuje sa životnosť. Zanedbaná starostlivosť môže spôsobiť úplne zlyhanie klimatizácie.

Aby bola klimatizácia riadne a spoľahlivo vyčistená, je potrebné sa obrátiť na špecializovanú firmu. Tá skontroluje vonkajšie aj vnútorné jednotky a klimatizačné potrubie. Z vonkajšej jednotky sa odstráni napríklad lístie, vyčistí sa kondenzátor. Kontrolujú sa tiež ložiská ventilátorov. Vnútorné jednotky klimatizácie sa čistia od nečistôt, vyčistí sa filter, výparní a všetko je riadne dezinfikované. Technik tiež skontroluje správne nastavenie a chod klimatizačnej jednotky.