Ako funguje klimatizácia

Klimatizačné jednotky Mitsubishi fungujú pre jednoduchšie porovnanie ako chladnička. Chladivo prúdi systémom. V rámci chladiaceho okruhu prebiehajú štyri procesy.

  1. Kompresor tlačí chladivo celým systémom. Je to hlavná časť klimatizačnej jednotky. Pred kompresorom je chladivo v nízkotlakovej plynnej fáze. Stlačením kompresoru prejde chladivo do vysokého tlaku, ktorý zahreje paru chladiva do vysokého tlaku. Následne sa zahreje a prúdi do kondenzátu.
  2. Kondenzát uvoľní výpary chladiva a pri vysokej teplote a vysokom tlaku tlačí teplo do vonkajšieho vzduchu a prejde do podchladeného vysokotlakového kvapalného chladiva.
  3. Vysokotlakové kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, ktorý znižuje tlak chladiva. To spôsobí stav, že teplota chladiva klesne pod teplotu chladeného priestoru. Výsledkom je studené nízkotlakové kvapalné chladivo.
  4. Nízkotlakové chladivo prúdi do výparníku, kde pri vyparovaní absorbuje teplo z vnútorného vzduchu a prejde do nízkotlakovej plynnej fáze.